Vårt apotek

Vårt apotek sysselsätter utöver apotekaren en provisor, fem farmaceuter och ett tekniskt biträde. För oss är det viktigt att apoteket inte bara erbjuder mediciner utan att man också kan få stöd, råd och tillförlitlig läkemedelsinformation. Varje kund betjänas av en yrkeskunnig person med farmaceutisk läkemedelsexamen, även på egenvårdavdelningen. Genom kontinuerlig skolning satsar vi på personalens kompetens. Vi satsar även på verksamhet som syftar till att upprätthålla personalens arbetskapacitet.

Vi betjänar våra receptkunder i tur och ordning med hjälp av könummersystem vid direktbetjäningsbåsen, varvid en ostörd diskussion med kunden kan föras om medicin och läkemedelsvården.

Under år 2018 levererade Söderkulla apotek drygt 56 800 recept.