Betjäning

Expediering av recept

Vi kontrollerar receptets giltighet, dosering och utbyte av medicinen, interaktioner och FPA:s medicinersättningar.

Vi förnyar recept vid behov. Avgiften för förnyingsservicen är 2 €, för våra nyckelkunder är denna service avgiftsfri.

Med tanke på långvarig lyckad vård rekommenderas dock att du besöker din läkare regelbundet minst en gång om året.

Nyckelkund

Att bli nyckelkund är gratis. Du kan bli nyckelkund genom att besöka vårt apotek eller genom att fylla i medlemsblanketten HÄR (på finska)

Fördelar

Som nyckelkund räknas summan för alla receptfria inköp på vårt apotek till godo i din årliga köpsumma, och du får direkt rabatt i kassan på de produkter som inte klassificeras som läkemedel. Dessa produkter är t.ex kosmetik, bassalvor, många vitaminer och fiskoljepreparat, munvårdsprodukter, sårvårdsprodukter och mycket annat. Rabatten får du endast i ditt eget nyckelapotek.

Nyckelkundserbjudanden

Nyckelkundserbjudanden byts ut varje månad och dessa kan du ta del av varje gång du besöker vårt apotek. Du får kvalitetsprodukter till ett förmånligt nyckelpris. Dessa erbjudanden kan du som nyckelkund utnyttja i alla Finlands Nyckelapotek.

Avainapteekit-tidningen

Avainapteekit är Nyckelapotekens kundtidning som utkommer sex gånger om året. I tidningen behandlas artiklar som berör hälsa, näring och välmående med Nyckelapotekens expertis. Dessutom hittar du pågående och följande månads nyckelkundserbjudanden i tidningen. Hämta din egen Apoteekki-tidning hos oss.

Dosdispensering

Vi levererar läkemedel också dosdispenserade.

Med hjälp av den maskinella dosdispenseringen uppdelas läkemedlen i färdiga dagsdoser för två veckor. Det är lättare att komma ihåg sina mediciner då de är uppdelade i doseringspåsar, speciellt då man använder många olika läkemedel.

Före påbörjandet av dosdispensering granskas kundens hela medicinering tillsammans med läkaren. På detta vis kan man försäkra sig över att mediciner, utskrivna vid olika tidpunkter och mot olika symptom inte är sinsemellan oförenliga, eller också avskaffa eventuellt onödiga mediciner från medicineringen.

Mängden av läkemedelförlust minskar tack vare dosdispenseringen då läkemedlen köps in för bara två veckor åt gången. I fall att läkemedlet av någon anledning inte visar sig passligt för kunden och måste bytas ut, blir kunden inte med oanvända läkemedel. Detta resulterar i besparningar även för kunden.

För din hälsa – tidningen

För din hälsa -tidningen är Apotekareförbundets medlemsapotekens gratistidning för sina kunder. Tidningen innehåller tillförlitlig information om hälsobefrämjande, vård av sjukdomar och profylax, om mediciner och det rätta bruket av dem samt om apotekens tjänster. Tidningen utkommer fyra ganger om året. Hämta din egen tidning från vårt apotek.

Gamla mediciner kan returneras till apoteket

Föråldrade mediciner och kvicksilvertermometrar innehåller skadliga ämnen som inte får läggas i ett vanligt blandavfallskärl. Hemmets läkemedelsavfall tas emot avgiftsfritt i alla apotek. Vårt apoteks läkemedelsavfallskärl finns i vindfånget, genast innanför ytterdörren.

  • Gamla mediciner och febertermometrar med kvicksilver innehåller skadliga ämnen och får inte slängas i blandavfallskärlet. Hushållens medicin-avfall tas gratis emot på apoteken.
  • Läkemedelstabletter och kapslar samt mediciner packade i tablettkartor läggs direkt i en plastpåse. Pappförpackningar och burkar avlägsnas och sorteras i glas- och kartonginsamlingen.
  • Läkemedel i flytande form och läkemedelskrämer returneras i sina originalförpackningar.
  • Jodhaltiga läkemedel returneras i sina originalförpackningar och separat från övrigt medicinavfall. Jodhaltiga läkemedel är exempelvis Jodix, Betadine och Jodsprii.
  • Man kan själv packa in nålarna och sprutorna i en tät och hård förpackning.
  • Febertermometrar med kvicksilver packas i egen påse separat från övrig läkemedelsavfall. Digitala febertermometrar returneras till en insamlingspunkt för elapparater på avfallsstationen. Febertermometrar utan kvicksilver kan slängas i blandavfallskärlet.
  • I läkemedelsavfallet får inte finnas annat avfall, så som exempelvis förbandsmaterial, näringstillskott, tvättmedel, lösningsmedel eller batterier. Avlägsna patientuppgifterna från förpackningarna av integritetsskyddsskäl.