Öppet idag tisdag

8.30 – 19.00

Söderkulla apotek

Öppet som vanligt

må – fre
8.30 – 19
9 – 15
stängt

Betjäning

Avainkund

Att bli avainkund är gratis. Du kan bli avainkund genom att besöka vårt apotek.

Fördelar

Som avainkund räknas summan för alla receptfria inköp på vårt apotek till godo i din årliga köpsumma, och du får direkt rabatt i kassan på de produkter som inte klassificeras som läkemedel. Dessa produkter är t.ex kosmetik, bassalvor, många vitaminer och fiskoljepreparat, munvårdsprodukter, sårvårdsprodukter och mycket annat. Rabatten får du endast i ditt eget avainapotek.

Avainerbjudanden

Avainerbjudanden byts ut varje månad och dessa kan du ta del av varje gång du besöker vårt apotek. Du får kvalitetsprodukter till ett förmånligt avainpris. Dessa erbjudanden kan du  utnyttja i alla Finlands Avainapotek. Du behöver inte bli avainkund för att utnyttja avainerbjudanden.

Avainapteekit-tidningen

Avainapteekit är Avainapotekens kundtidning som utkommer sex gånger om året. I tidningen behandlas artiklar som berör hälsa, näring och välmående med Avainapotekens expertis. Dessutom hittar du pågående och följande månads avainerbjudanden i tidningen. Hämta din egen Avainapteekit-tidning hos oss.

Dosdispensering

Vi levererar läkemedel också dosdispenserade.

Med hjälp av den maskinella dosdispenseringen uppdelas läkemedlen i färdiga dagsdoser för två veckor. Det är lättare att komma ihåg sina mediciner då de är uppdelade i doseringspåsar, speciellt då man använder många olika läkemedel.

Före påbörjandet av dosdispensering granskas kundens hela medicinering tillsammans med läkaren. På detta vis kan man försäkra sig över att mediciner, utskrivna vid olika tidpunkter och mot olika symptom inte är sinsemellan oförenliga, eller också avskaffa eventuellt onödiga mediciner från medicineringen.

Mängden av läkemedelförlust minskar tack vare dosdispenseringen då läkemedlen köps in för bara två veckor åt gången. I fall att läkemedlet av någon anledning inte visar sig passligt för kunden och måste bytas ut, blir kunden inte med oanvända läkemedel. Detta resulterar i besparningar även för kunden.

Gamla mediciner kan returneras till apoteket

Föråldrade mediciner och kvicksilvertermometrar innehåller skadliga ämnen som inte får läggas i ett vanligt blandavfallskärl eller i avloppet. Hemmets läkemedelsavfall tas emot avgiftsfritt i alla apotek. Vårt apoteks läkemedelsavfallskärl finns i vindfånget, genast innanför ytterdörren.

  • Läkemedelstabletter och kapslar samt mediciner packade i tablettkartor läggs direkt i en plastpåse. Pappförpackningar och burkar avlägsnas och sorteras i glas-, plast- och kartonginsamlingen.
  • Läkemedel i flytande form och läkemedelskrämer returneras i sina originalförpackningar. Tomma plastförpackningar läggs i blandavfall.
  • Använda läkemedelsplåstrar returneras tillsammans med andra läkemedelsavfall med limytorna ihopvikade.
  • Jodhaltiga läkemedel returneras i sina originalförpackningar och separat från övrigt medicinavfall. Jodhaltiga läkemedel är exempelvis Jodix, Betadine och Jodsprii.
  • Man kan själv packa in nålarna och sprutorna i en tät och hård förpackning.
  • Febertermometrar med kvicksilver packas i egen påse separat från övrig läkemedelsavfall. Digitala febertermometrar returneras till en insamlingspunkt för elapparater på avfallsstationen eller till butiker. Febertermometrar utan kvicksilver kan slängas i blandavfallskärlet.
  • I läkemedelsavfallet får inte finnas annat avfall, så som exempelvis förbandsmaterial, näringstillskott, tvättmedel, lösningsmedel eller batterier. Avlägsna patientuppgifterna från förpackningarna av integritetsskyddsskäl.