Kontaktuppgifter

Söderkulla Apotek
Hälsovägen 2
01150 Söderkulla

Tel. (09) 272 1496

E-mail: soderkullan.apteekki@apteekit.net

Mottagning av E-faktura:

Mottagningsadress för E-faktura: FI4452580920014915
Förmedlingskod: OKOYFIHH
Förmedlingssätt: FINVOICE-VÄLITYSPALVELU